Ceník obědů

ceny obědů platné od 1. 1. 2020:

Strávníci Původní cena oběda Nová cena oběda
Děti 7-10 let 20 Kč 22 Kč
Děti 11-14 let 23 Kč 25 Kč
Děti 15-18 let 24 Kč 26 Kč
Zaměstnanci ZŠ 23 Kč 23 Kč
Důchodci - bývalí zaměstnanci ZŠ 62 Kč 64 Kč
Cizí strávník - nosič 68 Kč 71 Kč
Cizí strávník - talíř 68 Kč 71 Kč