Ceník obědů

Ceník obědů

strávníci cena oběda
Děti 7 – 10 let 20 Kč
Děti 11 – 14 let 23 Kč
Děti 15 – 18 let 24 Kč
Zaměstnanci školy 23 Kč
Důchodci - bývalí zaměstnanci školy 62 Kč
Cizí strávníci – nosič 68 Kč
Cizí strávníci – talíř 68 Kč