Ceník obědů

ceny obědů platné od 1. 5. 2020:

Strávníci Nová cena oběda
Děti 7-10 let 22 Kč
Děti 11-14 let 25 Kč
Děti 15-18 let 26 Kč
Zaměstnanci ZŠ 22 Kč
Důchodci - bývalí zaměstnanci ZŠ 64 Kč
Cizí strávník - nosič 71 Kč
Cizí strávník - talíř 68 Kč

 Výše stravného pro žáky se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování. Podle ní jsou žáci rozděleni do věkových skupin podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (do 31.8.).