Informace

Informace pro strávníky

Z důvodu mimořádného opatření kvůli Covidu – 19 a zákazu vstupu cizích osob do budovy školy, došlo ke změnám místa a času výdeje obědů.

Výdej obědů na ZŠ J. Hory

 11:00 – 11:30 hod.

Výdej obědů pro žáky ZŠ J. Hory

12:00 – 12:30 hod.

Jídlonosiče vyzvedneme u bočního vstupního vchodu do budovy školy a zase Vám ho dovezeme zpět.

Pokud nemáte možnost výměny jídlonosiče za druhý, tak Vás prosíme o trpělivost, než paní kuchařky jídla nandají.

Výdej obědů na ZŠ Barvířská

10:30 – 11:30 hod.

Obědy se budou vydávat do jídlonosičů přes okno u prostředního vstupu do budovy.

V jiný čas nebude možné nechat jídlonosič ve škole. Pokud je to možné prosíme Vás o výměnu jídlonosiče za druhý jídlonosič.

Děkujeme za pochopení.

 

Upozornění na zvýšení cen stravného

Vážení strávníci, vážení rodiče

vzhledem k neustále narůstajícím cenám potravin i energií a nutnosti dodržovat výživové normy tzv. spotřební koš, dochází od 1. 1. 2020 k navýšení cen stravného u všech kategorií.

Platba stravného na leden proběhne od 16. do 20. prosince 2019.

Inkasní limit je nutné zvýšit pouze u cizích strávníků a to z původních 1600 Kč na 1650 Kč – týká se pouze plateb přes účet.

U dětí a zaměstnanců zůstává inkasní limit 600 Kč.

Od 1. 5. 2020 došlo ke snížení DPH u strávníků, kteří se stravují přímo ve školní jídelně – tzv. dostávají jídlo na talíř – z 15% DPH na 10% DPH. Z tohoto důvodu došlo i ke snížení ceny u kategorie Cizí strávník – talíř a zaměstnanci ZŠ.​

Nové ceny obědů platné od 1. 5. 2020:

Strávníci Cena oběda
Děti 7-10 let 22 Kč
Děti 11-14 let 25 Kč
Děti 15-18 let 26 Kč
Zaměstnanci ZŠ 22 Kč
Důchodci - bývalí zaměstnanci ZŠ 64 Kč
Cizí strávník - nosič                        15% DPH 71 Kč
Cizí strávník - talíř                          10% DPH 68 Kč

 Výše stravného pro žáky se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování. Podle ní jsou žáci rozděleni do věkových skupin podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (do 31.8.).

Děkujeme za pochopení.                        

Vítáme Vás na stránkách školní jídelny,

objednávka se provádí na terminálu v prostorách školní jídelny nebo pomocí internetu v části „Objednávání obědů“ – přístupové jméno a heslo Vám sdělí pracovník školní jídelny. Přihlašování a odhlašování stravy na následující den lze přes internet, telefonicky (popřípadě nechte vzkaz na záznamníku) nebo e-mailem.

  • Stravu na následující den a další dny lze přihlásit či odhlásit do 13:45 hod.
  • Oběd číslo 2 lze změnit do pátku 13:45 hod. na týden následující.
  • Změna oběda číslo 2 v aktuálním týdnu není možná.
  • První den nemoci dítěte lze oběd vyzvednout do jídlonosiče, popřípadě ho lze poslat do školy na Barvířské ulici - po telefonické domluvě do 9:30 hod.. Na následující dny nemoci je nutné obědy odhlásit (v kanceláři ŠJ, telefonem, e-mailem nebo přes internet).
  • Za neodhlášené obědy školní jídelna nezodpovídá a úhrada proběhne v plné výši.
  • Pokud žák či cizí strávník nebude chtít odebírat obědy či přejde na jinou školu, je nutné ho odhlásit ze stravování v kanceláři ŠJ.
  • Všechny změny, např. bydliště, změna čísla účtu či jiné další důležité změny musí strávníci, popřípadě zástupci strávníků hlásit v kanceláři ŠJ.

V případě nejasností, či dalších dotazů se obraťte na kancelář ŠJ (tel.: 567 584 942)

VÝDEJ OBĚDŮ

Školní jídelna – Josefa Hory

strávníci čas výdeje oběda
pečovatelská služba 10.30 – 10.40
cizí strávníci – jídlonosič 10.45 – 11.20
žáci a zaměstnanci školy 11.40 – 13.45

Výdejna – Barvířská

strávníci čas výdeje oběda
cizí strávníci 10.45 – 11.30
žáci 1. tříd 11.40 – 12.00
cizí strávníci 12.00 – 12.30

Vnitřní řád jídelny