Informace pro nové strávníky

Informace pro rodiče žáků prvního ročníku – školní rok 2019 /2020  – školní jídelna

(Platí i pro cizí strávníky) 

informace ke stažení ve formátu pdf

 • Svolení k inkasu (pokyny ke stažení ve formátu pdf) + přihlášku ke stravování (ke stažení ve formátu pdf) + souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení ve formátu pdf) je nutno donést do konce června 2019  do kanceláře školní jídelny nebo na sekretariát základní školy
 • Inkasní platba probíhá v bance k 17. dni měsíce, na měsíc následující (limit na 1 dítě = 600 Kč)
 • První inkasní platba na září 2019  bude provedena 15. - 20. srpna 2019
 • 1. den nemoci žáka je možné oběd vyzvednout
  • J. Hory od 10:45 – 13:30
  • Barvířská od 11:00 – 12:00​     
 • Od druhého dne je nutné obědy odhlásit. (tel.: 567 584 942, stravovací kartičkou na terminálu v jídelně, přes email jídelna@zs-trest.cz, na stránkách školy www.zs-trest.cz)

Žádáme strávníky a rodiče strávníků, aby v případě nepřítomnosti žáka ve škole byly obědy včas odhlášeny. Za neodhlášené obědy školní jídelna nezodpovídá.

 • Obědy se odhlašují do 13:45 předcházejícího dne.
 • Oběd číslo 2 lze změnit do pátku do 13:45 na týden následující. Změna oběda číslo 2 v aktuálním týdnu není možná.
 • Žák je přihlášen ke stravování na celou dobu školní docházky (1 – 9. třída). Každý nový školní rok (září – červen) je automaticky přihlášen.
 • Pokud žák (či cizí strávník) nebude chtít odebírat obědy či přejde na jinou školu je nutné ho odhlásit ze stravování v kanceláři ŠJ ( telefon 567 584 942) a zároveň je povinen zrušit souhlas k inkasu ve svém bankovním ústavu.
 • Strávníci, kteří stravné hradí přes účet, mají obědy přihlášeny na dobu neurčitou. To znamená, že vždy od 1. září má strávník obědy automaticky přihlášeny (inkasní platba probíhá již v půlce srpna).
 • Pokud strávník tyto podmínky nesplní, nevzniká mu nárok na zpětné vrácení finančního obnosu za neodhlášené obědy. Obědy mu tzv. propadají.

Ceny obědů:

7 – 10 let        20 Kč         

11 – 14 let       23 Kč

15 – 18 let       24 Kč

Cizí strávník    68 Kč