Objednávání obědů

 

POZOR!!!

Z důvodu rušení účtu školní jídelny je nutné zrušit stávající svolení k inkasu a dát nové svolení k inkasu pro nové číslo účtu u Fio banky 2501442105/2010. 

Tato změna se týká všech strávníků, kteří platí přes běžný účet.

Prosíme o dodání potvrzení o svolení k inkasu do kanceláře ŠJ, na jehož základě Vám budeme strhávat stravné již přes náš nový účet. V opačném případě budeme prozatím i nadále strhávat přes účet u KB.

Strávníci jídelny  ZŠ Josefa Hory
Strávníci jídelny Barvířská

Cílem tohoto stravovacího systému je poskytnout uživatelům možnost objednávání  nebo rušení jídel pomocí internetu. Klikněte na obrázek příboru vedle vybrané jídelny. Dostanete se na stránky Icanteen – internetového objednávání jídel. Přihlásíte se pomocí jména a hesla, které Vám sdělí pracovník školní jídelny. 

Po úspěšném přihlášení se zobrazí jídelníček a kalendář.

V pravé části okna je měsíční přehled (kalendář), ve kterém se pomocí různých barev zvýrazňují dny, na které je jídelníček schválen (žlutá pole), můžete jídlo objednat nebo zrušit. K objednání slouží zelené tlačítko OBJEDNAT OBĚD, k rušení oběda modré tlačítko ZRUŠIT OBĚD.

Dny na které máte objednáno – jsou vyznačeny světle modrou barvou,  tmavě modrou barvou je vyznačen den se kterým právě manipulujete, aktuální den je podtržený.

Šedě podbarvené dny nelze zvolit, nemají schválený jídelníček.

Tlačítka, která nelze použít jsou světle červená. Důvod, proč jídlo nelze objednat  - umístěte šipku myši (kurzor) nad symbol „Zákaz“ – červené kolečko a vysvětlení se ukáže.